Obsługiwana sprawozdawczość

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania umożliwiające bankom i instytucjom finansowym spełnienie obowiązków sprawozdawczych wymaganych przez kluczowych regulatorów, takich jak Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Narodowy Bank Polski (NBP), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), Ministerstwo Finansów (MF) i inni. Nasze produkty nie tylko zwiększają efektywność procesu raportowania, ale również zapewniają pełną zgodność z aktualnym prawem. FINGO jest gwarantem bezpieczeństwa danych, posiadając certyfikat ISO 27001:2022.

Sprawozdawczość

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego [EUNB]

Raportowanie obligatoryjne do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB, ang. EBA) jest kluczowym elementem struktury nadzoru finansowego w Unii Europejskiej. Banki podlegające jurysdykcji EBA są zobowiązane do regularnego dostarczania szczegółowych raportów, które obejmują różnorodne aspekty ich działalności. Są one nie tylko istotnym narzędziem do monitorowania i oceny kondycji sektora bankowego, ale także stanowią ważny wkład w utrzymanie stabilności finansowej w Unii. Dzięki raportowaniu obligatoryjnemu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ma możliwość skutecznego analizowania i porównywania danych z różnych instytucji finansowych, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne wyzwania i ryzyka w sektorze bankowym. Ponadto zapewnia spójność i transparentność procesu, a także umożliwia skuteczne podejmowanie decyzji na poziomie europejskim.

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
AE
Lista sprawozdań:
 • Encumbrance
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
ALMM
Lista sprawozdań:
 • ALMM
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
Benchmarking
Lista sprawozdań:
 • Benchmarking Credit Risk
 • Benchmarking IFRS9
Podstawa prawna:

Art. 78 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.06.2013, s. 338)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
COREP IP LOSSES
Lista sprawozdań:
 • COREP IP LOSSES dla oddziałów instytucji kredytowych
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
COREP LR
Lista sprawozdań:
 • COREP LR
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
COREP OF
Lista sprawozdań:

 • COREP OF
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
FINREP skonsolidowany
Lista sprawozdań:
 • FINREP skonsolidowany
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
FP
Lista sprawozdań:
 • Funding Plans
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
FRTB
Lista sprawozdań:
 • FRTB
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
Funding Plans
Lista sprawozdań:
 • FP
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
IRRBB
Lista sprawozdań:
 • IRRBB
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
LCR DA
Lista sprawozdań:
 • LCR DA
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
LE
Lista sprawozdań:
 • LE
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
NSFR
Lista sprawozdań:
 • NSFR
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
PAY
Lista sprawozdań:
 • Fraudulent Payments
Podstawa prawna:

Art. 32h ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
Remuneration
Lista sprawozdań:
 • Benchmarking Wynagrodzeń
 • Wynagrodzenia wysokie zarobki
 • Wynagrodzenia zróżnicowanie ze względu na płeć
 • Wynagrodzenia zatwierdzone wyższe stosunki
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Sprawozdawczość

Narodowy Bank Polski [NBP]

W ramach swojej roli nadzorczej i regulacyjnej, Narodowy Bank Polski (NBP) wprowadza ścisłe wytyczne dotyczące raportowania obligatoryjnego dla instytucji finansowych. To istotne narzędzie monitorowania i kontrolowania działalności sektora finansowego, mające na celu zapewnienie przejrzystości oraz skutecznego funkcjonowania rynku. Instytucje podlegające regulacjom NBP są zobowiązane dostarczać regularne raporty obejmujące różnorodne aspekty. Poprzez zbieranie i analizę tych danych, NBP utrzymuje nadzór nad kondycją sektora finansowego, co wspiera realizację jego misji, jaką jest utrzymanie stabilności cenowej oraz wspieranie wzrostu gospodarczego w Polsce.

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
BSP
Lista sprawozdań:
 • BSP BANKI
 • BSP FN
 • BSP IN
 • BSP OSZUSTWA
 • BSP PD
 • BSP ST
Podstawa prawna:

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
BSP2
Lista sprawozdań:
 • WIP – Wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN)
 • WIP 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych
 • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany
 • pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot
 • WPE 2 – Wydawcy pieniądza elektronicznego
 • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST)
 • AR 2 – Agenci rozliczeniowi
 • SP – Systemy płatności
 • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym
 • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą
 • BLIK – System BLIK
 • POCZTA – Poczta Polska
 • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2766).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz. U. 2022 r., poz. 2819).

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
COREP
Lista sprawozdań:
 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla oddziałów instytucji kredytowych
Podstawa prawna:

Załącznik I i II rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
EPiU (OGASTAT)
Lista sprawozdań:
 • Ewidencja Pieniądza i Urządzeń
Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
FINREP
Lista sprawozdań:
 • FINREP
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
Funding Plans
Lista sprawozdań:
 • FP
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
IP losses
Lista sprawozdań:
 • COREP IP LOSSES dla oddziałów instytucji kredytowych
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1 z późn. zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
MONREP
Lista sprawozdań:
 • Monrep stany, korekty, sekurytyzacja
 • Monrep statystyka dealerska
 • Monrep statystyka dealerska – emisje
 • Monrep stopy
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
NB300
Lista sprawozdań:
 • NB300
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
NSO
Lista sprawozdań:
 • Zgłoszenie zaangażowania
 • Liczba rachunków
 • F1
 • FOŚG
 • PD
 • Rezerwa obowiązkowa
 • Rozliczenia międzyoddziałowe
 • Środki gwarantowane
 • Udziały wzajemne
 • Karty płatnicze (1700)
 • Karty płatnicze (1702)
Podstawa prawna:

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
PDANE
Lista sprawozdań:
 • PDANE - Informacje o sporządzającym i zatwierdzającym
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
PEGAZ
Lista sprawozdań:
 • PEGAZ
 • PEGAZ emisje
 • PEGAZ kwartalny
 • PEGAZ roczny
Podstawa prawna:

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
SHS
Lista sprawozdań:
 • Securities Holding Statistics
Podstawa prawna:

Uchwała nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Sprawozdawczość

Ministerstwo Finansów [MF]

Sprawozdawczość do Ministerstwa Finansów stanowi kluczowy element funkcjonowania sektora finansowego, zapewniając transparentność i kontrolę nad działalnością instytucji bankowych. Banki są zobowiązane do regularnego składania szczegółowych raportów, które obejmują różnorodne aspekty ich działalności oraz informacje dotyczące ryzyka i zabezpieczeń. Te dokumenty są nie tylko narzędziem monitorowania stabilności finansowej banków, ale również stanowią istotne źródło informacji dla Ministerstwa Finansów, umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji regulacyjnych i nadzorczych.

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
AML/CFT
Lista sprawozdań:

Anti-Money Laundering:

 • Transakcje Gotówkowe
 • Transakcje Transferu
 • Transakcje Wymiany
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
CESOP
Lista sprawozdań:
 • Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (Central Electronic System of Payment information)
Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14 czerwca 2023 r. Dz.U. 2023 poz. 996

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
CMO
Lista sprawozdań:
 • CMO
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
CRS
Lista sprawozdań:
 • Common Reporting Standard
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  oraz niektórych innych ustaw.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
FATCA
Lista sprawozdań:
 • Foreign Account Tax Compliance Act
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  oraz niektórych innych ustaw.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
SInF
Lista sprawozdań:

System Informacji Finansowej i Kartoteki STIR:

 • DANE STIR
 • DANE STIR KOR
 • DANE OF STIR
 • DANE OF STIR KOR
 • LOKATY STIR
 • LOKATY STIR KOR
 • BLOKADY STIR
 • BLOKADY STIR KOR
 • RACH POW STIR
 • REF POW STIR
 • OCENY STIR W
 • OCENY STIR O
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
STIR
Lista sprawozdań:

Zestawienia Transkacji (STIR_WT):

 • STIR WT RACHUNKI
 • STIR WT RACHUNKI KOR
 • STIR WT RACHUNKI KOR MAS
 • STIR WT RACHUNKI WYCOF MAS
 • STIR WT TRANSAKCJE
 • STIR WT TRANSAKCJE KOR
 • STIR WT TRANSAKCJE KOR MAS
 • STIR WT TRANSAKCJE WYCOF MAS
 • STIR WT TRANSAKCJE COL
 • STIR WT TRANSAKCJE COL KOR
 • STIR WT TRANSAKCJE COL KOR MAS
 • STIR WT TRANSAKCJE COL WYCOF MAS
 • STIR WT RACHUNKI OSOB
 • STIR WT ROZBIEZNOSCI CRPKEP
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Sprawozdawczość

Bankowy Fundusz Gwarancyjny [BFG]

Raportowanie obligatoryjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) stanowi istotny element systemu finansowego, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów oraz stabilności sektora bankowego. Banki są zobowiązane regularnie przekazywać szczegółowe raporty dotyczące swojej kondycji finansowej, poziomu ryzyka oraz informacji dotyczących depozytów klientów do BFG. Te raporty umożliwiają ścisłe monitorowanie i ocenę stabilności instytucji finansowych, co pozwala na skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia i zapewnienie ochrony depozytów klientów.

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
BFG informacje
Lista sprawozdań:
 • BFG System Ochrony
 • BFG Wsparcie ze środków publicznych
 • BFG Wyliczenie składek
 • BFG Przymusowa Restrukturyzacja
 • BFG Środki Gwarantowane
 • BFG Składka na Fundusz Gwarancyjny
 • BFG Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
MREL/TLAC
Lista sprawozdań:
 • MREL
 • TLAC
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
PRIUL
Lista sprawozdań:
 • PRIUL
 • BFG PPR
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
RIF
Lista sprawozdań:
 • Rejestr Instrumentów Finansowych
Podstawa prawna:

Art. 88 ustawy o BFG z dnia 10 czerwca 2016

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
RKB
Lista sprawozdań:
 • RKB MSR
 • RKB PSR
Podstawa prawna:

Art. 330 ust. 6 ustawy o BFG  z dnia 10 czerwca 2016

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
SW-BFG
Lista sprawozdań:
 • System Wyliczania BFG
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (poz. 1642).

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Sprawozdawczość

Inne

Poza tradycyjnymi instytucjami nadzoru finansowego, istnieje szereg innych nadzorców rynku finansowego, którzy odgrywają istotną rolę w utrzymaniu stabilności i przejrzystości sektora finansowego. Różnorodne instytucje nadzoru, działając w skoordynowany sposób, pomagają utrzymać stabilność i integrować rynek finansowy, zwiększając jednocześnie jego efektywność i bezpieczeństwo.

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
Sekurytyzacja
Lista sprawozdań:
 • Sekurytyzacja
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:
Tag sprawozdawczy:
Ujawnienia
Lista sprawozdań:
 • Ujawnienia
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. oraz 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.