Sprawozdawczość:

MREL/TLAC

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
MREL/TLAC
Lista sprawozdań:
  • MREL
  • TLAC
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.