tranSIS

To rozwiązanie przygotowane z myślą o bankach zrzeszających. System tranSIS jest zintegowany z aplikacjami aSISt działającymi w bankach spółdzielczych.

tranSIS

System dedykowany bankom zrzeszającym

tranSIS to nowoczesny system, pozwalający jednostkom nadrzędnym, na zarządzanie i nadzorowanie procesów sprawozdawczych w jednostkach podległych.

tranSIS jest narzędziem wspierającym realizację funkcji nadzoru nad procesem sprawozdawczym całego zrzeszenia, dlatego jego moduł analityczny umożliwia tworzenie zestawień na aktualnym zestawie sprawozdań, to znaczy takim, który uwzględnia wszystkie przysłane korekty.

Dzięki temu zestawienie przekrojowe może być wykorzystane jako narzędzie do sprawdzenia stanu procesu sprawozdawczego oraz weryfikacji sprawozdań w bieżącym procesie sprawozdawczym.

Kolejnym zastosowaniem jest przygotowanie analiz. Przy założeniu, że stan na dany moment jest stanem „zamrożenia” danych, a korekty przysłane po tej dacie nie będą uwzględniane w analizach, powstają zestawienia umożliwiające analizę i ocenę sytuacji banków oraz całego zrzeszenia.

Możliwości tranSIS

SYSTEM TRANSIS ZAPEWNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJONALNOŚCI:

- gromadzenie i kontrola poprawności przesyłania sprawozdań,
- tworzenie zbiorczych zestawień – analiza otrzymanych danych,
- publikowanie reguł, taksonomii i raportów analitycznych bezpośrednio do systemu sprawozdawczego w jednostkach sprawozdawczych*,
- informacja o statusie sprawozdania w jednostce*,
- informacja zwrotna o przesłaniu i pozytywnej weryfikacji sprawozdania podmiotu przez system tranSIS*,
- generowanie zbiorczych i skonsolidowanych raportów w formacie XBRL.

*Funkcje aktywne w przypadku stosowania aplikacji aSISt w jednostkach sprawozdawczych.

Korzyści tranSIS

1. wygodna obsługa procesu sprawozdawczego prowadzonego w wielu jednostkach,

2. sprawdzenie poprawności przesyłanych sprawozdań,

3. możliwość bezpośredniej integracji z systemem sprawozdawczym jednostki sprawozdawczej,

4. jeden kompleksowy system służący jako:

- repozytorium danych sprawozdawczych,
- narzędzie do analizy danych,
- narzędzie do walidacji i kontroli jakości danych sprawozdawczych,
- narzędzie do wymiany informacji o statusie sprawozdania między nadzorcą a jednostką,
- narzędzie do zarządzania procesem sprawozdawczym(rozpoczyna nie procesu, modyfikowanie zakresu obowiązkowych sprawozdań/formularzy, zamykanie procesu sprawozdawczego).

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.