Automatyzacja sprawozdania FINREP, zgodnego ze sprawozdawczością IFRS 9

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej. IFRS 9 to międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (w skrócie MMSF) dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wynikające z Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2016 r. Nowe standardy obowiązywać będą wszystkie instytucje finansowe działające na terenie Unii Europejskiej już od 1stycznia 2018 roku.

Obsługa sprawozdawczości FINREP według IFRS 9

Nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości Finrep obejmą nie tylko instytucjefinansowe, ale również systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt uaktualnionazostała o moduł pozwalający na spełnienie tych wymogów w zakresiesprawozdawczości Finrep. Obecni użytkownicy aSISt otrzymają wersję zgodną IFRS9 bez dodatkowych opłat.

Automatyzacja sprawozdawczości FINREP

Przygotowanie sprawozdania Finrep według nowych wytycznych (MSSF 9) wiąże się z wieloma zmianami, a także większą czasochłonnością, dlatego ryzyko wystąpienia błędu podczas procesu sprawozdawczego jest bardzo duże. Automatyczne zasilenie sprawozdań nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie raportu, ale również eliminuje błędy, ponieważ dane wprowadzane są automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu sprawozdawczego. Proces automatycznego zasilenia trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Szybkość tego proces usprawia, iż w razie konieczności korekty danych źródłowych, proces może zostać powtórzony bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Wdrożenie automatyzacji dla sprawozdawczości FINREP

Na proces przygotowania automatycznego zasilenia sprawozdań składa się kilka etapów. Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań), które pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych tabel lub plików źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w module automatyzacji. Etapy procesu przygotowania automatyzacji:

1.     Analiza źródeł danych dla FINREP

2.     Przygotowanie mapowań (procedur zasilających)

3.     Testy przetwarzania danych dla sprawozdania FINREP, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:

o  Zasilenie sprawozdań

o  Testowanie poprawności procesu

o  Modyfikacja i rozbudowa mapowań

o  Przekazanie mapowań do dalszych testów

4.     Szkolenie z obsługi procesu dla użytkowników końcowych

5.     Produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia

6.     Przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego FINREP ITS

7.     Przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego FINREP ITS

Czas wdrożenia automatycznego zasilenia sprawozdawczości Finrep zależy od liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzania jest przez wykwalifikowanych specjalistów FINGO

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji nowego sprawozdania Finrep zgodnego z IFRS 9,zachęcamy do kontaktu.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej