aSISt

System do sprawozdawczości obligatoryjnej wykorzystywany przez około 500 banków i innych instytucji finansowych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Sprawozdawczość obsługiwana przez aSISt:

AE
ALMM
BFG informacje
BSP
BSP2
Benchmarking
COREP IP LOSSES
COREP LR
COREP OF
EPiU (OGASTAT)
FINREP
FINREP skonsolidowany
FP
FRTB
Funding Plans
IP losses
IRRBB
LCR DA
LE
MONREP
MREL/TLAC
NB300
NSFR
NSO
PDANE
PEGAZ
PRIUL
Remuneration
SHS
Ujawnienia

aSISt

Aplikacja do sprawozdawczości zagregowanej

aSISt to modułowy system sprawozdawczy pozwalający na przygotowanie sprawozdań obowiązkowych do Nadzorcy. Dzięki zastosowaniu modułów dodatkowych można go dostosować indywidualnie do potrzeb klienta. Dodatkowo aSISt jest systemem „z półki”, tj. bardzo łatwym w instalacji, bez konieczności asysty technicznej ze strony dostawcy oraz gotowym do bezpłatnego wypróbowania przed zakupem.

Modułowa konstrukcja aSISt pozwala w sposób elastyczny kształtować konfigurację systemu pod kątem liczby użytkowników, którzy pracować będą z aplikacją, funkcjonalności systemu sprawozdawczego opartego na taksonomii XBRL oraz zakresu obsługiwanych sprawozdań.

Ponadto aplikacja występuje w trzech wariantach funkcjonalnych:
- aSISt BASIC
- aSISt STANDARD
- aSISt AUTOMATED

aSISt BASIC

aSISt BASIC to podstawowa, desktopowa wersja aplikacji sprawozdawczej aSISt. Wybierana jest przez użytkowników, którzy poszukują narzędzia do wizualnego uzgadniania sprawozdań.

Wariant ten dostępny jest „z półki”, co daje możliwość korzystania z produktu od razu po otrzymaniu licencji, bez konieczności wdrożenia i integracji systemów. aSISt BASIC Posiada szeroki wachlarz formatów importu i eksportu danych tj. XBRL, CSV czy XLSX. Wersja ta ma wbudowany walidator XBRL oraz XBRL formula. Zawiera pakiet sprawozdań zgodny z europejskim standardem ITS.

aSISt STANDARD

aSISt STANDARD

aSISt STANDARD to rozszerzenie pakietu BASIC, który pozwala na zautomatyzowanie zasilania sprawozdania danymi, co znacznie usprawni pracę zespołu sprawozdawczego. Wdrożenie aplikacji skupia się na wpasowaniu jej w istniejącą w banku infrastrukturę Klienta „taką jaka jest”, czyli bez konieczności jej modyfikacji. Wariant ten dedykowany jest użytkownikom poszukującym efektywnego systemu sprawozdawczego. Pozwala na pracę wielu użytkowników jednocześnie.
Dzięki modułowi data automation umożliwia integrację danych (aS-DataCalc) oraz wydajne mapowania danych. Wersja ta pozwala użytkownikom na dostęp do wygenerowanych raportów za pomocą przeglądarki www.

aSISt AUTOMATED

aSISt AUTOMATED to najbogatszy pakiet aSISt pozwalający na zwiększenie efektywności procesów sprawozdawczych poprzez ich automatyzację i ograniczenie roli użytkowników do wersyfikacji i rekoncyliacji sprawozdań.

Posiada moduł automatyzacji procesów sprawozdawczych – aS-WorkFlow pozwalający na uruchamianie procesów bez udziału użytkownika (pobieranie, agregacja i wyliczanie sprawozdań). Procesy sprawozdawcze uruchamiane są automatycznie za pomocą komponentu web-services w łańcuchu przetwarzania jako przedłużenie procedur „end of day”, „end of month” lub poprzez korporacyjny system klasy work-flow.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.