Sprawozdawczość:

BSP2

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
BSP2
Lista sprawozdań:
 • WIP – Wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN)
 • WIP 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych
 • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany
 • pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot
 • WPE 2 – Wydawcy pieniądza elektronicznego
 • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST)
 • AR 2 – Agenci rozliczeniowi
 • SP – Systemy płatności
 • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym
 • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą
 • BLIK – System BLIK
 • POCZTA – Poczta Polska
 • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2766).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz. U. 2022 r., poz. 2819).

Link do systemów:
Dostępne w systemie:

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.