Wdrożenie systemu eON w banku spółdzielczym w Brodnicy

O firmie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 roku i jest obecnie jednym z najstarszych funkcjonujących banków w Polsce. W 2016 roku jako pierwszy wystąpił z instytucji zrzeszającej z powodzeniem prowadząc samodzielną działalność. W ciągu ostatnich lat BS Brodnica stał się nowoczesną instytucją finansową, dzięki rozwojowi zarówno oferty dla Klientów jak i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Łącząc nowoczesność z tradycją spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.  

Problem

Sprawozdawczość obligatoryjna ulega ciągłej transformacji. Od kilku lat jej zakres dynamicznie się zwiększa i obejmuje swoim zasięgiem kolejne obszary działalności bankowej. Dziś ilość sprawozdań sięga już kilkudziesięciu w skali miesiąca. Każde kolejne sprawozdanie czy rozbudowa już istniejących wymaga od Banku nowych zasobów na serwerach jak też często inwestycji w stacje komputerowe poprawiające wydajność i szybkość działania systemów do przygotowania wymaganych zestawień.

Kamil Pabich – dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica

W wielu obszarach obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój technologii. Instytucje finansowe zmuszone są jednocześnie do szukania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań oraz oszczędności.  

W ostatnich latach wzrastają również obowiązki sprawozdawcze, zarówno pod względem liczby jak i objętości sprawozdań np. Baza Statystyki Płatniczej BPS2. Wymusza to potrzebę skalowania maszyn do ich przetwarzania, zapewnienia stabilności i ciągłości działania systemu sprawozdawczego.  

Kluczowym elementem wdrożenia rozwiązań chmurowych w przypadku bankowości jest spełnienie komunikatu UKNF dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Dokument ten definiuje model referencyjny stosowania usług chmury obliczeniowej, na który składają się:  

  • wytyczne stosowania
  • wytyczne do klasyfikacji i oceny informacji
  • wytyczne do szacowania ryzyka
  • minimalne wymagania dla przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej
  • zasady informowania UKNF o zamiarze przetwarzania lub przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej.
Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii. Analizując możliwości i zasadność przeniesienia procesów sprawozdawczych do rozwiązań chmurowych jako podstawowe aspekty braliśmy pod uwagę utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu efektywności tego procesu.

Grzegorz Głowacki – członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica

Migrator oracle2derby nie był przygotowany na dodatkowe tabele, które wykraczają poza zakres schematu bazodanowego w systemie aSISt.

Czas wdrożenia systemu eON w banku pokrywał się z okresem sprawozdawczym, dlatego istotne było, aby cały proces nie zakłócił przygotowania i wysyłki raportów.  

Rozwiązanie

eON to chmurowe rozwiązanie do sprawozdawczości obligatoryjnej. Aplikacja ta w modelu SaaS umożliwia pracę poprzez przeglądarkę, bez konieczności instalacji na infrastrukturze Klienta.

Nowoczesne technologie wykorzystane w aplikacji w pełni zapewniają wysoką wydajność systemu. Dzięki czemu przygotowanie sprawozdania jest bardzo efektywne. Natomiast dzięki walidatorowi XBRL posiadającemu funkcję walidacji w czasie rzeczywistym, klient zyskuje pewność, że wygenerowane raporty są zgodne z wymogami nadzorcy.  

Dzięki dodatkowemu pakietowi Compliance, Klient podczas przygotowywania dokumentacji dla UKNF mógł korzystać ze wsparcia ICO i dokumentacji przygotowanej przez FINGO. Pakiet gwarantował dedykowane wsparcie do momentu złożenia dokumentów w KNF.  

Stworzona została przestrzeń do komunikacji, dzięki czemu każda ze stron miała możliwość szybkiej reakcji na zadane pytania.  

Rezultat

Dostarczone przez FINGO rozwiązanie przyniosło BS w Brodnicy wiele korzyści:

  • zwiększenie efektywności procesu sprawozdawczego
  • minimalizacja ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa danych: przeniesienie procesów sprawozdawczych do chmury obliczeniowej zostało dokładnie przeanalizowane pod kątem ryzyka
  • oszczędność zasobów: rozwiązanie chmurowe pozwoliło uniknąć konieczności inwestycji w serwery i stacje komputerowe
  • wsparcie podczas procesu przygotowywania dokumentacji dla UKNF
  • efektywna komunikacja: dodatkowa przestrzeń do komunikacji między bankiem a dostawcą umożliwia szybką reakcję na pytania i wątpliwości.
System eON działa w chmurze obliczeniowej, co zdecydowanie poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem rozwiązanie to obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG.

Kamil Pabich – dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej
Brak elementów.