Sprawozdawczość:

Benchmarking

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
Benchmarking
Lista sprawozdań:
  • Benchmarking Credit Risk
  • Benchmarking IFRS9
Podstawa prawna:

Art. 78 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.06.2013, s. 338)

Link do systemów:
Dostępne w systemie:

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.