Sprawozdawczość:

BFG informacje

Tag
sprawozdawczy:
Lista
sprawozdań:
Podstawa
prawna:
Link do
systemów:
Tag sprawozdawczy:
BFG informacje
Lista sprawozdań:
  • BFG System Ochrony
  • BFG Wsparcie ze środków publicznych
  • BFG Wyliczenie składek
  • BFG Przymusowa Restrukturyzacja
  • BFG Środki Gwarantowane
  • BFG Składka na Fundusz Gwarancyjny
  • BFG Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Link do systemów:
Dostępne w systemie:

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.