Transformacja chmurowa w sektorze bankowym: wyzwania i korzyści

Jaką rolę pełnią technologie chmurowe w świecie bankowości, dlaczego wiele Banków decyduje się na wejście w chmurę? O wyzwaniach, które czekają na sektor bankowy w najbliższych latach opowiedział nam Wacław Wiewióra, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych w Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Obecnie wiele banków jest w trakcie transformacji chmurowej, czy i Państwo przymierzają się do takiego kroku?

Transformacja cyfrowa staje się coraz bardziej istotna w odpowiedzi na obecne wymagania rynkowe. Również my nie pozostajemy w tyle i monitorujemy rozwijające się technologie oraz trendy w informatyzacji. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań chmurowych może nie zawsze spełniać nasze oczekiwania. Zintegrowanie tego typu rozwiązań z istniejącą infrastrukturą oraz spełnienie unikalnych potrzeb może być wyzwaniem. Ponadto, przechodzenie na rozwiązania chmurowe może być kosztowne, szczególnie w przypadku rozbudowanej i już istniejącej infrastruktury w Banku. 

W związku z tym, dokładnie analizujemy potencjalne korzyści i wyzwania związane z transformacją cyfrową. Oceniamy, jakie korzyści może nam przynieść chmura  w zakresie elastyczności, skalowalności, bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej. Jednocześnie bierzemy pod uwagę nasze unikalne potrzeby i specyfikę działania, aby podejmować najlepsze decyzje dotyczące ewentualnej migracji do chmury.  W trakcie podejmowania decyzji w zakresie transformacji cyfrowej, bierzemy pod uwagę nie tylko aspekty techniczne, ale również skutki ekonomiczne oraz długoterminowe perspektywy. Dążymy do znalezienia najlepszego rozwiązania, które pozwoli nam efektywnie rozwijać naszą działalność, zachowując przy tym odpowiednią kontrolę nad naszymi zasobami i kosztami.

Jakie korzyści dostrzega Pan w tej technologii dla banków?

Technologie chmurowe oferują szereg korzyści i rozwiązań, które mogą pomóc sektorowi bankowemu w sprostaniu jego obecnym wyzwaniom i zapewnieniu konkurencyjności na dynamicznym rynku.

Rozwiązania chmurowe mogą być istotne dla banków w związku z ich:  

  • elastycznością i skalowalnością – chmura umożliwia dostosowanie zasobów do zmieniających się potrzeb
  • możliwością redukcji kosztów – wykorzystanie chmury pozwala bankom uniknąć konieczności inwestowania w własną infrastrukturę
  • innowacyjnością i szybkością wdrażania – banki otrzymują zaawansowane narzędzia i usługi, które pozwalają szybciej wprowadzać na rynek nowe usługi i produkty, co pozwala na zachowanie konkurencyjności
  • bezpieczeństwem i zgodnością – wielu dostawców chmur inwestuje znaczne środki w zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych. Banki mogą korzystać z usług chmurowych, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
  • dostępnością i ciągłość działania – chmura oferuje zaawansowane mechanizmy ograniczania nadmiarowych zasobów i mniejszą awaryjność.

Te kilka wymienionych korzyści sprawiają, że technologie chmurowe są atrakcyjnym rozwiązaniem dla bankowości, pomagając jej sprostać obecnym wyzwaniom. Jednak ważne jest, aby banki odpowiednio oceniły swoje unikalne potrzeby i wymagania, aby dostosować rozwiązania chmurowe do swojej strategii i modelu działania. 

Jakie są największe obawy sektora bankowego w tym obszarze?

Sektor bankowy ma wiele obaw związanych z wykorzystaniem chmury w swoich działaniach. Czy dostawcy rozwiewają te obawy w pełni? Na to pytanie trudno odpowiedzieć wiedząc jak wygląda dzisiejszy Internet. 

Główne jakie można by tu wymienić to: 

  1. Bezpieczeństwo danych – Banki przechowują ogromne ilości wrażliwych danych finansowych swoich klientów. Obawa dotyczy utraty kontroli nad danymi oraz możliwości wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa i wycieków danych. W takiej branży priorytetem jest utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  2. Zgodność z regulacjami – sektor bankowy podlega ścisłym regulacjom i wymogom w zakresie przechowywania i przetwarzania danych. Obawa polega na spełnieniu wymogów regulacyjnych w kontekście korzystania z chmury oraz dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń, które będą zgodne z przepisami.
  3. Dostępność usług – brak dostępności do danych i aplikacji z chmury może powodować zakłócenia w działaniu banku, co ma negatywny wpływ na klientów. Odporność na awarie i zapewnienie ciągłości działania to kluczowe wyzwania w tym kontekście. 
  4. Integracja z istniejącą infrastrukturą, o czym już było wcześniej – Banki często mają rozbudowane systemy i infrastrukturę, które są zintegrowane na wiele sposobów. Obawa polega na skomplikowaniu procesu integracji nowych rozwiązań chmurowych z już istniejącymi systemami. 

Wciąż rosnące wymagania nadzorców oraz ilość raportowanych danych to spore wyzwanie dla sektora bankowego. Z jakimi wyzwaniami mierzył się BS w limanowej w tym zakresie?

Przed wprowadzeniem systemów aSISt i iON, Bank musiał stawić czoła szeregu wyzwań związanych ze sprawozdawczością obligatoryjną. Te wyzwania obejmowały skomplikowany i rozbudowany proces “ręcznej” sprawozdawczości, który był czasochłonny i bardziej narażony na opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań. Ponadto konieczne było poradzenie sobie z częstymi zmianami regulacji i wymagań raportowania w dziedzinie finansowej, co wymagało elastyczności i gotowości do szybkiej adaptacji do nowych zasad. Problemy z jakością “ręcznego” przetwarzania danych, negatywnie wpływało na dokładność sprawozdań. W dodatku, Bank musiał rygorystycznie przestrzegać obligatoryjnych terminów dostarczania sprawozdań odpowiednim organom regulacyjnym. Wdrożenie systemów aSISt i iON miało na celu efektywne rozwiązanie tych wyzwań, przyczyniając się do usprawnienia całego procesu sprawozdawczego w Banku.

Współpracują Państwo z FINGO już od 2007 roku. Dokładnie w czerwcu minęło 16 lat. Jak oceniacie Państwo naszą współpracę?

Współpracujemy z FINGO (wcześniej GPM SYSTEMY) już od 2007 roku, oznacza, że minęło dokładnie 16 lat od rozpoczęcia naszej współpracy, która była podjęta za pośrednictwem Banku Zrzeszającego na potrzeby realizowania obowiązków związanych z obligatoryjną sprawozdawczością przesyłaną przez Bank do NBP. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej długotrwałej relacji. Uważam, że nasza współpraca jest udana, a FINGO, okazało się doskonałym partnerem biznesowym. 

W ciągu tych 16 lat mieliśmy okazję doświadczyć profesjonalizmu, zaangażowania i wysokiej jakości usług ze strony FINGO. Wsparcie i dostarczane rozwiązania były/są nieocenione dla Banku, co przyczynia się do skutecznego realizowania naszych zadań. Fakt, że wiele innych Banków również korzysta z usług FINGO, świadczy o Waszej renomie i pozycji na rynku. 

Wierzymy, że nasza współpraca będzie kontynuowana, a my nadal będziemy mogli polegać na kompetencjach i wsparciu ludzi zatrudnionych w FINGO, aby osiągać wspólne cele i sukcesy.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej
Brak elementów.
Brak elementów.