Sprawozdawczość obligatoryjna w chmurze

W obecnej sytuacji makroekonomicznej optymalizacja kosztów jest wyzwaniem wielu organizacji, a jednym z obszarów, który może przynieść najwięcej oszczędności, jest infrastruktura IT. Przejście na rozwiązania chmurowe od lat uznawane jest przez wielu ekspertów za jeden z głównych trendów technologicznych w branży finansowej. Chmura może przyczynić się do zwiększenia efektywności, elastyczności, bezpieczeństwa i innowacyjności banków, a także do poprawy dostępności usług dla pracowników i klientów. Pomimo tego, dla wielu banków transformacja wciąż jest dużym wyzwaniem.

Transformacja cyfrowa bankowości

Według raportu PwC „Chmura i jej wartość Oczekiwania vs. Rzeczywistość”¹ (wrzesień 2022) aż 65% instytucji oceniło swoją gotowość do przejścia na chmurę jako „niską”. Jednym z powodów takiej oceny było wymagające środowisko regulacyjne oraz standardy bezpieczeństwa cyfrowego. Jednak, poza czynnikiem technologicznym, podczas transformacji cyfrowej duże znaczenie ma również czynnik ludzki – kompetencje zespołów IT, świadomość ograniczeń i gotowość do zmian. Natomiast według raportu przygotowanego przez GFT  „Przyszłość systemów centralnych. Czy czas już na chmurę?”² ponad połowa banków rozpoczęła już proces modernizacji systemów, a 10% planuje rozpocząć te działania w ciągu 2 lat.

Grzegorz Głowacki członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica uważa, że:

Chmura jest coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród instytucji finansowych ze względu na wiele korzyści, które może przynieść jej zastosowanie. Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą jednak zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii.

FINGO systems – nowa jakość

Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań do sprawozdawczości obligatoryjnej przez ostatnie 20 lat, uważnie obserwujemy zmiany na rynku technologii. W odpowiedzi na te zmiany podjęliśmy strategiczną decyzję, o stworzeniu rozwiązania chmurowego, która doskonale wpisuje się w wizję transformacji cyfrowej sektora bankowego.

Dodatkowymi czynnikami, które wpłynęły na podjęcie decyzji o posiadaniu systemu chmurowego do sprawozdawczości obligatoryjnej, były wciąż rosnące wymagania nadzorców.  Zwiększająca się liczba dokumentów, ich objętość, jak również rosnące wymagania infrastrukturalne i administracyjne, okazały się sporym wyzwaniem.

Sektor bankowy dostrzega również wzrost tych wymagań, co potwierdza wypowiedź Kamila Pabicha, dyrektora Departamentu Ryzyka w BS Brodnica:

„Sprawozdawczość obligatoryjna ulega ciągłej transformacji. Od kilku lat jej zakres dynamicznie się zwiększa i obejmuje swoim zasięgiem kolejne obszary działalności bankowej. Dziś ilość sprawozdań sięga już kilkudziesięciu w skali miesiąca. Każde kolejne sprawozdanie czy rozbudowa już istniejących wymaga od Banku nowych zasobów na serwerach jak też często inwestycji w stacje komputerowe poprawiające wydajność i szybkość działania systemów do przygotowania wymaganych zestawień.”

Nasze doświadczenie w dziedzinie dostarczania rozwiązań do sprawozdawczości pozwoliło nam zdobyć wiedzę i wgląd w unikalne potrzeby sektora bankowego. Celem, jaki postawiliśmy sobie w tym projekcie, było opracowanie kompleksowego systemu, który efektywnie integruje się z różnymi systemami bankowymi, a jednocześnie spełni oczekiwania użytkowania, odnośnie do efektywnego przygotowania raportu dla nadzorcy.

Rezultatem projektu było powstanie systemu eON, który oferujemy naszym Klientom w modelu SaaS (System-as-a-Service).

Rozwiązanie chmurowe dla sprawozdawczości

eON to narzędzie, które w sposób komfortowy i efektywny wspiera proces przygotowania raportów. Przyjazny i intuicyjny interfejs pozwala nawet nowym użytkownikom sprawnie przejść proces tworzenia raportu, dzięki czemu mogą się skoncentrować na jego merytorycznych aspektach.

Jasnym sygnałem potwierdzającym zgodność systemu z oczekiwaniami Klientów, są słowa Grzegorza Głowackiego, członka Zarządu BS Brodnica odpowiedzialnego za obszar informatyki i innowacji –

Rozwiązanie chmurowe dla procesów sprawozdawczości może skutecznie zwiększyć efektywność operacyjną procesu. Dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia to niewątpliwie duże udogodnienie i usprawnienie pracy, szczególnie dziś — w czasach, kiedy popularna stała się praca zdalna. Możliwość korzystania z danych i aplikacji bezpośrednio z chmury pozwala pracownikom na bardziej elastyczne i sprawne realizowanie obowiązków. Chmura może jednak z całą pewnością pomóc w osiągnięciu większej elastyczności, skalowalności, efektywności i innowacyjności, co przekłada się na budowę przewag pozycji konkurencyjnej.

Wykorzystanie nowych technologii zapewnia wysoką wydajność systemu, nawet podczas pracy na dużych wolumenach. Dodatkowo system posiada wbudowany walidator XBRL posiadający funkcjonalność walidacji w czasie rzeczywistym, co gwarantuje poprawność i zgodność raportów z wymogami nadzorcy.

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Konieczność spełnienia wymogów komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej przez podmioty nadzorowane, zwykle stwarza trudności w procesie wdrażania systemu chmurowego w bankowości.

W całym projekcie jest to jeden z ważniejszych, a nawet kluczowych etapów. Aby spełnić wymogi komunikatu, każdy bank zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów:

  • analizy ryzyka,
  • klasyfikacji informacji,
  • polityk bezpieczeństwa
  • przetestowanych planów ciągłości działania

W przypadku wdrożenia systemu eON, FINGO przygotowało pełną dokumentację, która ma usprawnić i ułatwić ten etap. Podczas wdrożeń nieocenioną pomocą okazały się również konsultacje z udziałem Information Compliance Officer, której wsparcie oferowane jest przez FINGO w zakresie onbordingu oraz pakietów wsparcia Compliance.

Grzegorz Głowacki, członek Zarządu ds. informatyki i innowacji BS Brodnica podkreśla wagę starannego przygotowania analizy ryzyka -

Przed przeniesieniem usług technologii informacyjnej do chmury, instytucje finansowe muszą jednak zadbać o minimalizację ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, co wymaga dokładnego przeanalizowania ryzyk związanych z tym procesem oraz zastosowania odpowiednich strategii. Analizując możliwości i zasadność przeniesienia procesów sprawozdawczych do rozwiązań chmurowych jako podstawowe aspekty braliśmy pod uwagę utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu efektywności tego procesu.

Po przeprowadzeniu ścieżki związanej ze zgodnością systemu eON i bezpieczeństwem, Bank przekazuje do KNF informację o zamiarze przetwarzania przez podmiot nadzorowany informacji w chmurze obliczeniowej.  UKNF przewiduje dwa tygodnie na wyrażenie sprzeciwu wobec powyższego zamiaru. W przypadku braku sprzeciwu Klient może rozpocząć pracę w eON.

eON ocena Klienta

Bank Spółdzielczy w Brodnicy to jeden z pierwszych Klientów, u którego wdrożyliśmy rozwiązanie chmurowe do sprawozdawczości obligatoryjnej. Kamil Pabich, dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica tak ocenia system i naszą współpracę:

System eON działa w chmurze obliczeniowej, co zdecydowanie poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem rozwiązanie to obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG. Ponadto ma dostęp do sprawozdań archiwalnych, przygotowywanych w dotychczasowym rozwiązaniu, co jest z kolei niezmiernie istotne dla zachowania porównywalności danych i ich analizy. Podejmując decyzje o wyborze rozwiązania dla realizacji obowiązków sprawozdawczych, braliśmy pod uwagę również intuicyjność obsługi systemu. W tym aspekcie, eON również spełnił nasze oczekiwania. Jego obsługa nie wymaga dodatkowego przeszkolenia pracowników, a tym samym pozwala płynnie przejść na przygotowanie sprawozdawczości w tym systemie.

Dotychczasowa współpraca z FINGO potwierdziła, że firma ta jest solidnym partnerem godnym polecenia.

Wspieramy banki w transformacji cyfrowej

Nasze 20-letnie doświadczenie w dziedzinie dostarczania rozwiązań do sprawozdawczości obligatoryjnej pozwoliło nam zgromadzić wiedzę i zrozumieć unikalne potrzeby sektora bankowego.

Jako dostawca systemów, wierzymy w znaczenie transformacji chmurowej dla sektora bankowego. Dlatego naszą misją zawsze będzie dostarczenia najnowocześniejszych rozwiązań, które pomogą naszym klientom skutecznie realizować cele biznesowe, spełniać wymagania regulacyjne i budować przewagę konkurencyjną w dynamicznym środowisku finansowym.


Źródło:

  1. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/chmura-i-jej-wartosc-oczekiwania-vs-rzeczywistosc.html
  2. https://www.gft.com/pl/pl/services/banking/corebanking

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej
Brak elementów.
Brak elementów.