Common Reporting Standard (CRS) dla TFI

Obowiązek uzyskania i przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji dotyczących statusu podatkowego swoich klientów dotyczy wszystkich instytucji finansowych w Polsce, w tym także Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

COMMON REPORTING STANDARD (CRS) DLA TFI

Polska została zobligowana do przeniesienia na grunt krajowych przepisów prawnych odpowiednich mechanizmów umożliwiających wymianę informacji podatkowych zgodnie z dyrektywą Rady2014/107/UE. Celem implementacji ww. dyrektywy powstała Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648, Ustawa CRS), która nałożyła na wiele instytucji finansowych, w tym również fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, następujące obowiązki:

 • weryfikacji prowadzonych rachunków finansowych,
 • identyfikacji rachunków raportowanych spośród prowadzonych rachunków finansowych,
 • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach realizacji obowiązków,
 • gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją obowiązków,
 • przekazania informacji o rachunkach raportowanych.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. nowelizująca ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i wprowadzająca wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r., w zakresie w jakim nie zostało to zrobione zgodnie z Dyrektywą oraz standardem automatycznej wymiany informacji opracowanym przez OECD.

Pierwsze raportowanie Common Reporting Standard (CRS) wg nowych wytycznych musi zostać wykonane do31.03.2020 r.

CRS w systemie ION

Wychodząc naprzeciw potrzebom Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, nasze systemy zostały rozbudowane o obsługę sprawozdawczości CRS, a także o sprawozdawczość zgodną z Ustawą FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), która nakłada na Zakłady Ubezpieczeń obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazywania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o podatnikach USA.

Generowanie raportów CRS oraz FATCA jest realizowane przy pomocy aplikacji iON, której wszystkie funkcje dostępne są przez przeglądarkę internetową, a zasilenie sprawozdania odbywa się dziękiprocedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Instytucji Finansowej.

PODSTAWOWE KORZYŚCI ION – SYSTEMU DO OBSŁUGI RAPORTÓW CRS, A TAKŻE FATCA:

 • Dostęp poprzez www – możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
 • Aplikacja zapewnia bardzo wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (ETL:  as-DataCalc),
 • Aplikacja zapewnia bardzo wydajny i skalowalny mechanizm zasileń (SPARK, BigData),
 • Aplikacja pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych,
 • Historia sprawozdania oraz wykonane etapy przetwarzania są rejestrowane w systemie, co zapewnia audytowalność procesu,
 • Walidacja merytoryczna oraz techniczna sprawozdania,
 • Generowanie pliku XML zgodnego z wymaganiami Nadzorcy,
 • Aplikacja posiada intuicyjny interfejs, co zapewnia łatwość obsługi oraz efektywne i szybkie     wdrożenie,
 • Aplikacja umożliwia podpisanie, szyfrowanie oraz wysłanie sprawozdania do bramki e-Deklaracje,
 • W aplikacji zaimplementowano funkcję efektywnego paczkowania sprawozdania,
 • Powstał dedykowany mechanizm do zarządzania sprawozdaniami oraz paczkami,
 • W aplikacji wprowadzony został mechanizm wersjonowania instancji sprawozdania na potrzeby obsługi korekt sprawozdań.

Zalety funkcjonalne aplikacji:

 • Możliwość edycji danych w sprawozdaniu z poziomu użytkownika biznesowego. „Klikalny” identyfikator błędów walidacji pozwala przejść do rekordu z błędem za pomocą jednego kliknięcia. Znacznie skraca to czas potrzebny na znalezienie pola z błędem,
 • Przycisk powrotu z widoku danych do strony logów błędów znacznie ułatwia nawigację między stronami. Skraca to czas poświęcony na naprawianie błędów oraz na analizę danych w raporcie,
 • Informacje zawierające opis techniczny pola zgodny ze schematem XSD podczas edycji raportu oraz dodawania nowego wiersza wskazuje użytkownikowi, jakie wartości są dopuszczalne. To znacznie ułatwia ręczne wypełnianie danych i skraca czas potrzebny na poprawną edycję raportu,
 • Wybór poszczególnych lub wielu wierszy przy pomocy pola wyboru, które także umożliwia usunięcia pojedynczego lub wielu wybranych wierszy,
 • Dedykowana strona do zarządzania wygenerowanymi sprawozdaniami, która umożliwia m.in. pobranie wygenerowanego sprawozdania, zaszyfrowanego oraz Urzędowie Poświadczenie Odbioru,
 • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników zarówno w kontekście konkretnych raportów, jak i funkcji,
 • Wbudowany zestaw reguł pozwalających na merytoryczną weryfikację poprawności sprawozdań oraz możliwość tworzenia reguł dedykowanych wynikających z potrzeb Banku.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.