Automatyzacja procesu sprawozdawczego

Profesjonalne usługi automatyzacji procesu sprawozdawczego dla pakietu sprawozdań obowiązkowych dla NBP, BFG i Ministerstwa Finansów.

Przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego to często długi i skomplikowany proces, obejmujący zagadnienia merytoryczne, techniczne i technologiczne.

Czasochłonność i pracochłonność operacji wykonywanych manualnie sprawia, iż Banki, jak i inne Instytucje Finansowe poszukują rozwiązań automatyzujących codzienną pracę.

Korzyści ze stosowania automatycznego zasilania w procesie sprawozdawczym

Ręczny proces opracowania znacznej liczby arkuszy oraz wprowadzenia danych pochodzących z wielu źródeł znacznie obciąża zespół sprawozdawczy. Ryzyko wystąpienia błędu w trakcie takiego procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Eliminacja błędów, a także audytowalność znacząco wpływają na jakość procesu sprawozdawczego. Automatyczne zasilanie sprawozdań skraca czas potrzebny na przygotowanie skomplikowanych raportów, a także zmniejsza ilość możliwych błędów, ponieważ dane są wprowadzane automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu.

Proces automatycznego zasilenia jest wydajny i trwa, w zależności od sprawozdania, od kilku do kilkunastu minut. Szybkość procesu zapewnia, że w razie korekty danych źródłowych, proces można powtórzyć bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Po wdrożeniu automatycznego zasilania sprawozdań, procedury wyliczania danych są dostępne dla użytkowników i istnieje możliwość ich edycji, podglądu czy ponownej weryfikacji.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego ułatwia modyfikację przygotowania sprawozdania w przypadku zmian w taksonomii lub plikach źródłowych. Zmiany wprowadza się w jednym miejscu (Moduł Automatyzacji) korzystając z funkcjonalności wspierających modyfikacje zasileń: możliwość przeliczenia nowego sprawozdania na wcześniejszych danych lub możliwość przeliczenia wcześniejszego sprawozdania na nowych danych.

Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania wszystkich pól w sprawozdaniach, do których trafiają dane z określonymi atrybutami.

Wdrożenie automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań). Mapowania pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych plików lub tabel źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Proces przygotowania automatyzacji składa się z kilku etapów:

 1. analiza źródeł danych
 2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
 3. testy przetwarzania danych, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
 • zasilenie sprawozdań
 • testowanie poprawności procesu
 • modyfikacja i rozbudowa mapowań
 • przekazanie mapowań do dalszych testów
 1. szkolenie z obsługi procesu
 2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
 3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego
 4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego

Czas wdrożenia automatyzacji zależy od zakresu automatyzowanej  sprawozdawczości, liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów. Automatyzacją mogą zostać objęte wszystkie sprawozdania wymagane przez polskich i europejskich nadzorców.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych konsultantów GPM Systemy.

Automatyczne zasilenie sprawozdania Monrep

Sprawozdania z pakietu Monrep dotyczą obszernych danych monetarnych. Ręczne wypełnienie odpowiednich danych w niemal 21300 komórkach jest czasochłonne i może być efektywnie zastąpione przez automatyczne wprowadzanie danych. Wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych z równoczesnym przygotowaniem automatyzacji zasilenia sprawozdania pozwala efektywnie wprowadzić sprawozdawczość Monrep w Banku i rozpocząć stopniową automatyzację całej sprawozdawczości obowiązkowej.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji procesu sprawozdawczego.

Zapisz się na newsletter

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach sprawozdawczych i naszych systemach.

Gotowe, dziękujemy za dołączenie do naszego newslettera.
Ups, coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Przełącz się na chmurę!

Zamów sprawozdawczość w formie usługi SaaS i zyskaj pakiet nowych możliwości.

Więcej

Zwiększ efektywność sprawozdawczości rejestrowej!

Postaw na nowoczesny system, zyskaj pełne wsparcie i pakiet nowych możliwości.

Więcej