zmiana liczby stanowisk aSISt

Zmiana liczby stanowisk
aSISt w Zrzeszeniu BPS

Poniżej znajduje się opis procedury zmiany liczby wykorzystywanych stanowisk aSISt dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości.

1. Formalne, pisemne zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (rekomendujemy) prosimy przesłać na adres mailowy: bs@fingo.systems

w przypadku zastosowania tradycyjnego podpisu prosimy o przesłanie skanu dokumentu na powyższy adres, natomiast oryginału na adres korespondencyjny firmy:

FINGO sp. z o.o.
Plac Powstańców Śląskich 7
53-329 Wrocław

Prosimy o umieszczenie w treści zgłoszenia następujących informacji:

„Bank Spółdzielczy………………………………………………. (nazwa banku) zgłasza zmianę liczby wykorzystywanych stanowisk aSISt na ……….. .

Nowa liczba stanowisk będzie wykorzystywana od ……………………………………… (miesiąc-rok).

Osobą do kontaktu jest (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) ……………………………….”

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu Banku, ponieważ zmiana wersji skutkować będzie zmianą opłat związanych z wykorzystaniem aplikacji aSISt.

2. Na podstawie Państwa zgłoszenia przygotowany zostanie nowy plik licencji dla aSISt i przesłany drogą elektroniczną na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu w sprawie zamówienia.

3. Bank bez zgody dostawcy, może dokonać zmiany liczby wykorzystywanych stanowisk raz na kwartał.

4. Wersja aSISt wykorzystywana na więcej niż jednej stacji roboczej, wymaga posiadania licencji na bazę Oracle oraz samodzielnego zainstalowania bazy. Najczęściej stosowaną przez Banki wersją jest Oracle XE – bezpłatna wersja bazy Oracle, którą można samodzielnie pobrać ze strony Oracle. W ramach dodatkowej Oferty, świadczymy usługi wsparcia w instalacji i migracji danych z bazy Derby.

5. Informacja cenowa znajduje się w załączonym pliku. Informacja ta została przygotowana na podstawie: Umowy głównej na dostawę systemu dla sprawozdawczości obowiązkowej SIS nr 10/DI/2007 z dnia 06-06-2007 oraz późniejszych aneksów.

Hasło do pliku znajduje się w otrzymanej wiadomości e-mail.

6. W razie wątpliwości dotyczących technicznych aspektów pracy z aSISt w wersji wielostanowiskowej prosimy o kontakt z serwisem, a także o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale Najczęstsze problemy FAQ.

Pobierz pliki:

Informacja cenowa o wersji wielostanowiskowej.pdf

Zawiadomienie o zmianie wersji – wzór pisma.docx

Chcesz zautomatyzować procesy?

Porozmawiajmy